การประชุมการปฏิบัติงานศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติงานศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา