พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยฉุกเฉินในการแข่งขันเเรลลี่(Training on Emergency Rescue for Relly)

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยฉุกเฉินในการแข่งขันเเรลลี่(Training on Emergency Rescue for Relly) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา