รายงานตัวข้าราชการใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานรายงานตัวข้าราชการใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

เว็บไซต์ทางการศึกษา