วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีและเข้าร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา ๐๘.๐๐ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

เว็บไซต์ทางการศึกษา