ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว…

รายงานตัวข้าราชการใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓
รายงานตัวข้าราชการใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว…

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยฉุกเฉินในการแข่งขันเเรลลี่(Training on Emergency Rescue for Relly)
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยฉุกเฉินในการแข่งขันเเรลลี่(Training on Emergency Rescue for Relly)

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ…

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ทางการศึกษา